Vtipy, vtipné obrázky a černý humor k aktuálnímu dění

Mezinárodní plenér kreslířů humoru Valtice 2016


Mezinárodní plenér kreslířů humoru Valtice 2016

Ve dnech 21.9 – 25.9.2016 se ve valtické galerii Reistna konal mezinárodní plenér kreslířů. Do Lednicko – valtického areálu se z iniciativy galerie Reistna a České unie karikaturistů sjeli kreslíři z Polska, Čech a Slovenska. Slawomir Luczyňski přicestoval z 500 km vzdálených Pabianic, Sergiusz Kaszkowski z Varšavy, Vladimír Pavlík z Nového Města nad Váhom. Roman Jurkas, Pavel Hanák, Jiří Novák, Břetislav Kovařík, Jiří Hiršl, Jiří Bernard a Jiří Srna zastupovali na plenéru kreslíře z Čech a Moravy.

V družné a umělecky plodné atmosféře se výtvarníci nechali inspirovat vínem a vším, co k němu patří, kulturními památkami zdejší krajiny i architektonickým odkazem, který v oblasti zanechal šlechtický rod Lichtenštejnů. Navštívili památku Reistna na moravsko rakouské hranici, Lednický zámecký park s minaretem a akvaduktem, působivou památku Tří Grácií, nyní v soukromých rukou. Kreslíři navštívili i valtická podzemní sklepení, spojené s ochutnávkou vín. V díle několika autorů se tím pádem objevila konkrétní místa a reálné architektonické detaily krajiny a města, jiní umělci pojali svá díla volněji a zaměřili se na téma vlivu vinné révy na živočišný druh Homo sapiens.

Umělecké zázemí a ubytovací prostory poskytl spolek Reistna ve Valticích v keramickém ateliéru. Tam umělci tvořili, spali, diskutovali a vyměňovali si názory na tvorbu i umění vůbec. Během pobytu zde každý z výtvarníků vytvořil a zanechal několik kreseb na zadané téma. Vznikla tak zajímavá a unikátní kolekce kreseb a maleb, která myšlenkově i obsahově koresponduje jak s každoroční na jaře pořádanou výstavou kresleného humoru „ Víno „ , tak i s plánovaným seminářem na téma „ Tři Grácie „ či cyklem přednášek o vlivu rodu Lichtenštějnů na zdejší krajinu.

O spokojené stravování a zažívání kreslířů se staral Lukáš a Ragina Schneiderovi přímo v galerii Reistna. Nikdo ze strávníků, bohužel, neměl klobouk. Což je škoda. Protože kdyby ho kdokoli ze zúčastněných na hlavě měl, musel by ho při každém chodu smeknout nad kuchařským uměním mladého Lukáše i jeho maminky. I oni mají velký podíl na tom, že plenér proběhl ve veliké pohodě a přátelském duchu.

Portrétní karikaturisté Sergiusz Kaszkowski, Pavel Hanák a Břetislav Kovařík předváděli svoji zručnost a portrétní dovednost přímo ve valtických uličkách či při zastávkách na architektonických pamětihodnostech Lednicko – valtického areálu. Celá skupina umělců byla také odvezena na vinici, kde během dopoledne sklidili obdivuhodných 19,5 metrických centů hroznů. Částečně tak poznali nelehkou práci vinařů, která nutně předchází o poznání příjemnějším okamžikům degustace a konzumace tekutého slunce v místních sklípcích.

Na závěr musím konstatovat, že se celý mezinárodní plenér vydařil stejně, jako slunečné počasí, které umělecké soustředění provázelo. Kolektivní úsilí přineslo své ovoce nejen ve formě vytvořených kreseb a maleb, ale i v navázání nových kontaktů a přátelství mezi lidmi, kteří sice znali svá díla z různých katalogů, výstav či knih, ale osobně se často nikdy neviděli ani nesetkali. Ačkoli je kreslířský plenér v zemích Čech a Moravy akcí ojedinělou a vzácnou a organizátoři doposud nic podobného nerealizovali, je na místě poděkovat jak galerii Reistna, tak i České unii karikaturistů za skvělou a povedenou akci.

Autoři v článku Slawomir Luczyňski Sergiusz Kaszkowski Vladimír Pavlík Roman Jurkas Pavel Hanák Jiří Novák Břetislav Kovařík Jiří Hiršl Jiří Bernard Jiří Srna
Út, 04/10/2016 - 18:13
Co na to říkáte?
TOPlist