Vtipy, vtipné obrázky a černý humor k aktuálnímu dění

Vyškov


Jak to všechno začalo

Po roce 1962 se již markantně projevovaly známky celkového uvolňování společenských poměrů. Pověstné období šedesátých let se ukázalo inspirativním i pro tramping, specifický pro Československo již od počátečních let tzv. První republiky.
Až s podivem je, že přes dodržování zásad vojenské služby se tramping díky celkové atmosféře a řadě iniciativních jedinců prosadil i v tehdejší Československé lidové armádě. Roku 1965 byla například ve Vyšším vojenském učilišti ve Vyškově založena trampská osada Kamarádi v zeleném. V relativně krátké době se o této události a činnosti vojenských trampů, jinak budoucích vojáků z povolání, začaly objevovat články v Obraně lidu, Zápisníku, Signálu a dalších periodikách, vesměs pak pozitivně laděné. Tato trampská osada se až do roku 1968 těšila pozornosti svých nadřízených, kteří její činnost hbitě vydávali skrze údajné působení ČSM za své zásluhy v péči o vojenskou mládež.
Po tomto roce si osada ponechala název T.O. Kamarádi a systém každoroční volby šerifa, neboť nejstarší ročník odcházel po promoci sloužit k útvarům a bylo nutno zachovat kontinuitu. A tak s použitím finty „Jsme Turistický oddíl Kamarádi.“ a s pomocí části přejících funkcionářů se na mnoho dalších let podařilo myšlenku vojenského trampingu zachovat, i když se později už o trampingu ve vojenském tisku, ba ani v běžných sdělovacích prostředcích nesmělo v kladném smyslu nic objevit.
Dodejme, že již v prvních letech existence trampské osady T.O. Kamarádi byli oproti původnímu záměru přijati i nevojáci – jako první pak jeden starší kamarád z Brna se svou tehdy jedenáctiletou sestrou, která se záhy stala milovaným osadním maskotem a přírodě zůstala věrná jak v zaměstnání, tak ve volném čase až dodnes.
Kvůli pozdějším celkovým změnám ve společnosti i armádě se kontinuita v sedmdesátých letech postupně narušila. Z původních členů osady se postupem doby vyčlenila parta rovněž zelených trampů, která se nazvala T.O. Čéci a která funguje až dodnes. Z trampů se stávali také vodáci. Tento druh sportovně-zábavní volnočasové aktivity se prolíná s trampingem natolik, že se vytvořila velká parta trampů – vodáků, kteří se scházejí na svých vlastních akcích na Rychtě v Helvíkově.
V prvních rocích existence osady T.O. Kamarádi si díky otužilosti osazenstva šerifové uvykli pořádat únorové zimní sleziny na sněhu, který tehdy býval opravdu hluboký. Tato tradice se bohužel nedochovala. Tradiční zásadou, na osadě dodnes tvrdě dodržovanou, je pořádáni potlachu bez alkoholu, hojně však zalévaného mlékem včetně pořádání soutěží v jeho pití nejrůznějším způsobem. Podobné soutěže, jako je hod válečkem na figuru masňáka v teplácích, pak přispívají k udržení dobré nálady na potlachu.
Činnostmi osadními veskrze trampskými jsou každoročně pořádané výroční potlachy (letos již 53.), oslavy Silvestra, zpívánky, po Novém roce pak akce Korunové dárečky. Její zásadou je dát každému přítomnému na akci osobní dárek, jehož oficiální kupní cena nesmí překročit sumu jedné Kč. A shánějte to za dnešní inflace!!!
Co ještě dodat? Kamarádství zrozené před více než padesáti lety přežilo a humor je a vždy bude nedílnou součástí trampingu i vodáctví, o čemž se můžeme přesvědčit i zde na kresbách trampa a vodáka Míry Šuhaje.

Napsal zakládající člen T.O. Kamarádi,
Jirka Kříž alias Krojc

Vystavující autor Miroslav Šuhaj
Co na to říkáte?
TOPlist